مراکز تمرینی

اتحادیه جهانی کشتی چندین مرکز تمرینی کارآمد را در سراسر جهان راه اندازی می کند. این مراکز زمینه تمرین برای ورزشکاران مهیا می سازند و وظیفه این مراکز رساندن کشتی گیران بین المللی مستعد به بالاترین سطح از توانایی شان است. ما در مراکز اصلی پذیرای ورزشکارانی هستیم که از سوی جنبش همبستگی المپیک،  CONFEJES و شرکای استراتژیک کلیدی مان حمایت می شوند.

تعدادی از مراکز تمرینی نیز از سوی اتحادیه جهانی کشتی به رسمیت شناخته شده اند.