Gael Mandioukete
DIATTA

SEN

Age

Seniors

Style

Freestyle

Weight

61 kg