Results of the 2015 All-Japan Championship

By Ikuo Higuchi

Results of the 2015 All-Japan national wrestling tournament.

Greco-Roman

59kg (24 entries)
GOLD – Kazuma KURAMOTO df. Shinobu OTA by fall, 3:14 (10-9) (Kuramoto wins 3rd straight, 3rd overall All-Japan title)
BRONZE – Kohei HASEGAWA df. Shota TANOKURA by default, 0:00
Semifinal – Ota df. Hasegawa, 8-2
Semifinal – Kuramoto df. Tanokura, 5-1

66kg (14 entries)
GOLD – Takeshi IZUMI df. Hideyuki OTOIZUMI, 2-1 (Izumi wins 1st All-Japan title)
BRONZE – Shogo TAKAHASHI df. Hiroki NAGASAKI, 3-0
Semifinal – Otoizumi df. Nagasaki by TF, 8-0=1:29
Semifinal – Izumi df. Takahashi, 4-0

71kg (12 entries)
GOLD – Tomohiro INOUE df. Kazuhiro HANAYAMA, 2-0 (Inoue wins 2nd All-Japan title, first since 2012)
BRONZE – Takahiro UMENO df. Hiroaki WATANABE, 4-4 (big)
Semifinal – Inoue df. Umeno, 4-0
Semifinal – Hanayama df. Watanabe by TF, 10-0=3:38

75kg (12 entries)
GOLD – Takehiro KANAKUBO df. Hiroyuki SHIMIZU, 4-0 (Kanakubo wins 1st All-Japan title)
BRONZE – So SAKABE df. Ryosho KAMEI by TF, 8-0=2:18
Semifinal – Kanakubo df. Kamei by fall, 2:03 (8-2)
Semifinal – Shimizu df. Sakabe, 5-0

80kg (13 entries)
GOLD – Masato SUMI df. Yuya MAEDA by TF, 8-0=2:12 (Sumi wins 1st All-Japan title)
BRONZE – Ryota ENOMOTO df. Shuhei SAKANO, 6-4
Semifinal – Sumi df. Sakano by fall, 3:54 (8-0)
Semifinal – Maeda df. Enomoto by TF, 13-1=2:52

85kg (8 entries)
GOLD – Taichi OKA df. Tsukasa TSURUMAKI by default, 0:00 (Oka wins 3rd All-Japan title, first since 2012)
BRONZE – Masayuki AMANO df. Shoya HOSHI, 6-0
Semifinal – Oka df. Hoshi by TF, 12-0=4:05
Semifinal – Tsurumaki df. Amano, 2-1

98kg (20 entries)
GOLD – Norikatsu SAIKAWA df. Yasuhiro YONEHIRA by fall, 0:59 (8-0) (Saikawa wins 4th straight, 6th overall All-Japan title)
BRONZE – Akira OSAKA df. Yusuke YAMAMOTO by TF, 8-0=1:38
Semifinal – Saikawa df. Yamamoto by TF, 9-0=1:38
Semifinal – Yonehira df. Osaka, 4-0

130kg (10 entries)
GOLD – Arata SONODA df. Masahiro TANIDA, 4-0 (Sonoda wins 1st All-Japan title)
BRONZE – Hirotake TSUDA df. Tsuyoki HISAKA by fall, 3:48 (4-0)
Semifinal – Sonoda df. Hisaka by TF, 8-0=2:35
Semifinal – Tanida df. Tsuda, 3-1

Men’s freestyle

57kg (16 entries)
GOLD – Fumitaka MORISHITA df. Yuki TAKAHASHI, 5-2 (Morishita wins 3rd straight All-Japan title)
BRONZE – Kazuya KOYANAGI df. Kazunari OSHIRO, 10-7
Semifinal – Takahashi df. Koyanagi, 10-2
Semifinal – Morishita df. Oshiro by TF, 10-0=3:28

61kg (16 entries)
GOLD – Masakazu KAMOI df. Hirotaka ABE, 2-2 (big) (Kamoi wins 1st All-Japan title)
BRONZE – Shingo ARIMOTO df. Shota NAKANO, 11-3
Semifinal – Kamoi df. Nakano, 7-0
Semifinal – Abe df. Arimoto, 8-5

65kg (18 entries)
GOLD – Tomotsugu ISHIDA df. Kotaro TANAKA, 3-2 (Ishida wins 3rd All-Japan title in a row)
BRONZE – Shogo MAEDA df. Noriyuki TAKATSUKA, 4-1
Semifinal – Ishida df. Takatsuka, 3-2
Semifinal – Tanaka df. Maeda, 8-6

70kg (17 entries)
GOLD – Takafumi KOJIMA df. Nobuyoshi TAKOJIMA, 4-3 (Kojima wins 3rd All-Japan title, first since 2007)
BRONZE – Takeya SHINKAWA df. Futoshi YOKOYAMA, 5-2
Semifinal – Kojima df. Shinkawa by TF, 10-0=3:32
Semifinal – Takojima df. Yokoyama, 3-1

74kg (14 entries)
GOLD – Sosuke TAKATANI df. Daisuke SHIMADA, 8-6 (Takatani wins 4th straight All-Japan title)
BRONZE – Tsubasa ASAI df. Ken HOSAKA, 7-2
Semifinal – Takatani df. Asai, 9-0
Semifinal – Shimada df. Hosaka, 10-6
 
86kg (16 entries)
GOLD – Atsushi MATSUMOTO df. Naoya AKAGUMA, 9-2 (Matsumoto wins 2nd straight, 3rd overall All-Japan title)
BRONZE – Shinya MATSUMOTO df. Yuki EITA by fall, 4:44 (7-0)
Semifinal – A. Matsumoto df. Eita by TF, 13-2=5:33
Semifinal – Akaguma df. S. Matsumoto by TF, 11-0=1:17

97kg (17 entries)
GOLD – Takeshi YAMAGUCHI df. Shinichi NAKAI, 13-2 (Yamaguchi wins 3rd All-Japan title in a row)
BRONZE – Yusuke YOSHIKAWA df. Taiki YAMAMOTO, 2-1
Semifinal – Yamaguchi df. Yamamoto by fall, 1:11 (6-0)
Semifinal – Nakai df. Yoshikawa, 9-3

125kg (13 entries)
GOLD – Nobuyoshi ARAKIDA df. Katsutoshi KANAZAWA, 4-0 (Arakida wins 5th All-Japan title, first since 2012)
BRONZE – Tetsuya TANAKA df. Yoshihito SUZUKI, 9-0
Semifinal – Arakida df. Tanaka by fall, 0:43 (4-0)
Semifinal – Kanazawa df. Suzuki by TF, 14-4=3:35

Female Wrestling

48kg (28 entries)
GOLD – Eri TOSAKA df. Yu MIYAHARA, 6-3 (Tosaka wins 3rd All-Japan title in a row)
BRONZE – Yuki IRIE df. Miho IGARASHI, 8-1
Semifinal – Tosaka df. Igarashi, 5-0
Semifinal – Miyahara df. Irie, 10-7

53kg (17 entries)
GOLD – Saori YOSHIDA df. Chiho HAMADA by fall, 0:53 (2-0) (Yoshida wins 2nd straight, 12th overall All-Japan title)
BRONZE – Nanami IRIE df. Mayu MUKAIDA, 5-0
Semifinal – Yoshida df. Irie by TF, 10-0=2:26
Semifinal – Hamada df. Mukaida, 4-2

55kg (13 entries)
GOLD – Hikari SUGAWARA df. Anri KIMURA, 6-4 (Sugawara wins 2nd All-Japan title, first since 2012)
BRONZE – Haruna OKUNO v Yuzuru KUMANO, 6-2
Semifinal – Sugawara df. Kumano, 5-3
Semifinal – Kimura df. Okuno, 5-4

58kg (7 entries)
GOLD – Kaori ICHO df. Risako KAWAI, 6-0 (Icho wins 2nd straight, 11th overall All-Japan title)
BRONZE – Nachi MASUDA df. Misaki SAKAI, 10-2
Semifinal – Icho df. Sakai by TF, 10-0=2:19
Semifinal – Kawai df. Masuda by fall, 1:17 (6-2)

60kg (11 entries)
GOLD – Kiwa SAKAE df. Ayaka ITO, 7-0 (Sakae wins 1st All-Japan title)
BRONZE – Yoshimi KAYAMA df. Yui SAKANO, 4-3
Semifinal – Ito df. Sakano, 2-1
Semifinal – Sakae df. Kayama, 8-2

63kg (15 entries)
GOLD – Yurika ITO df. Rio WATARI, 6-6 (big) (Ito wins 1st All-Japan title)
BRONZE – Kanako MURATA df. Haruka SATO by TF, 10-0=2:12
Semifinal – Watari df. Sato by TF, 11-0=3:44
Semifinal – Ito df. Murata, 7-4

69kg (8 entries)
GOLD – Sara DOSHO df. Kayoko KUDO, 8-4 (Dosho wins 4th All-Japan title in a row)
BRONZE – Yoshiko INOUE df. Masako FURUICHI, 6-0
Semifinal – Dosho df. Inoue, 5-0
Semifinal – Kudo df. Furuichi, 4-2

75kg (8 entries)
GOLD – Hiroe SUZUKI df. Chiaki IIJIMA, 7-2 (Suzuki wins 2nd straight All-Japan title)
BRONZE – Rino ABE df. Mei SHINDO by fall, 5:43 (16-10)
Semifinal – Suzuki df. Shindo by fall, 1:13 (6-0)
Semifinal – Iijima df. Abe by TF, 10-0=1:05